TÀI LIỆU KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
DO CÔNG TY CP GIÁ XÂY DỰNG TỔ CHỨC
Giảng viên Ths Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: theanh@gxd.vn
Fb: facebook.com/dutoangxd

Lớp 1. AutoCad + học đọc bản vẽ + bóc khối lượng

  1. Bản vẽ AutoCad để thực hành vẽ và đọc bản vẽ (opens new window)

  2. Bản vẽ Pdf để sử dụng thực hành đọc bản vẽ và bóc khối lượng: Bản vẽ NT 01 (opens new window), Bản vẽ NT 02 (opens new window), Bản vẽ NT 03 (opens new window), Bản vẽ NT 04 (opens new window), Bản vẽ NT 05 (opens new window), Bản vẽ NX 03 (opens new window)

  3. File Pdf dự toán, khối lượng sử dụng để học đo bóc khối lượng (opens new window)

Lớp 2. Excel + dự toán + khối lượng + tư duy nhanh nhạy

Lớp 3. Word trong VP xây dựng chuẩn Styles GXD, năng suất lao động

Lớp 4. Project lập và quản lý tiến độ thi công, tiến độ dự án

Lớp 5. Revit cơ bản tư duy bước đầu về BIM, năng suất thiết kế

Trang này đang cập nhật dần các tài liệu. Các bạn quay lại sau nhé.

Last Updated: 10/9/2021, 10:02:28 PM