CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM GXD
Duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số Quản lý dự án, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý công trường, Giám sát thi công xây dựng.
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

DÙNG LÀ THÍCH, KÍCH LÀ SƯỚNG !
TẬP ĐỊNH MỨC
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI CHO
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ CÔNG TRÙNG GÂY HẠI
(theo Quyết định số 56/QĐ-TWH
ngày 05/11/2021 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam)
Hà Nội - 2021

File pdf bản gốc của tập định mức, chạm vào đây để xòe ra nhé! 👈

Tuyệt vời! Tra cứu trên Mobi dễ dàng. Tất cả định mức bây giờ nằm trên 1 ngón tay bạn nhé.

# Phần 1 ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ XỬ LÝ MỐI

# I. ĐỊNH MỨC DIỆT TRỪ MỐI CHO CÔNG TRÌNH ĐANG SỬ DỤNG (MÃ HIỆU A.10)

Stt Nội dung chi phí Đơn vị Định mức
1 Khảo sát công 0,01
2 Mồi nhử hộp 0,20
3 Thuốc diệt lây truyền kg 0,01
4 Thuốc xử lý diệt mối cánh lít 0,10
5 Công kỹ thuật (Thợ bậc 4/7) công 0,02 - 0,03
6 Bình bơm tay cái 0,02
7 Chi phí chung (Nghiệm thu, đánh giá kết quả,vệ sinh mặt bằng, vận chuyển…) % 10,00
 • Điều kiện áp dụng (cho hệ số nhân công và máy):

Đơn giá trên tính cho 1 m2 công trình xây dựng đang sử dụng, được nhân với hệ số khi:

Công trình có n tầng Kn = n
Công trình cấp 4 K =2
Công trình đang cải tạo K1=2
Công trình là kho đang chứa kín hàng K2= 1,5-2
Công trình có diện tích:
< 500m2 K5 = 1,5
≥ 10.000m2 K3 = 0,90
≥ 20.000m2 K4 = 0,85
- Công trình phải vận chuyển từ xa:
50-100km K6=l,4
≥100km K7=l,5
≥ 200km K8 = 2
- Công trình có nội thất phức tạp:
Trần, sàn, ốp tường... là gỗ: K9= 1,7-2

Công trình cần được khảo sát chi tiết và căn cứ theo nhiều điều kiện: Diện tích, đặc điểm công trình, chủng loại mối (kể cả mức độ hoạt động), phương án xử lý, chế độ bảo hành - bảo trì..., để lập dự toán và đơn giá xử lý mối cho thích hợp đối với từng công trình, kho bãi.

Đối với công trình cải tạo: Nếu có yêu cầu phòng mối, trước hết cần diệt tận gốc các tổ mối hoạt động tại công trình, sau đó lập phương án phòng mối bám sát yêu cầu cải tạo để đảm bảo công tác phòng chống mối được triệt để và đảm bảo lâu dài.

# II. ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT ĐIỀU TRA SINH HỌC: (MÃ HIỆU A.20)

Đơn vị tính: 1m

TT Thành phần chi phí Đơn vị Số lượng
I Vật liệu
1 Mũi khoan cái 0,001
2 Kính lúp - 0,005
3 Thước dây 50m - 0,005
4 Cuốc chim - 0,001
5 Xẻng - 0,001
6 Lọ thuỷ tinh mẫu lọ 0,1
7 Cồn lít 0,02
8 Mồi nhử hộp 0,02
9 Máy ảnh cái 0,001
10 Kính hiển vi ca 0,001
II Nhân công
1 Phân tích mẫu Mẫu 1
2 Nhân công Công 3
 • Điều kiện áp dụng:

Đơn giá trên tính cho 1 m2 công trình xây dựng đang sử dụng, được nhân với hệ số khi:

 • Công trình đang thi công cải tạo: K1 = 1,5
 • Công trình là kho đang chứa kín hàng: K2 = 1,5
 • Công trình có diện tích &lt; 500m2: K3= 1,5
 • Công trình có diện tích 500 - 5000m2: K4= 1,05

Công trình có diện tích ≥ 5000m2: K5 =0,85

Nền đất tự nhiên, vườn cây: K6= 1,25

# III. DANH SÁCH MỘT SỐ THUỐC, VẬT TƯ PHÒNG CHỐNG MỐI, CÔN TRÙNG

Stt Tên thuốc Đơn vị tính
I Thuốc phòng chống, trừ mối (Mã hiệu A.30)
1 Altriset 200SC Lít
2 Map boxer 30EC Lít
3 Termize 200SC Lít
4 Ozaki 240SC Lít
5 Xterm 1% Hộp
6 Requiem 1RB Kg
7 Mythich 240SC Líí
8 PMC 90 DP Kg
9 PMC 90 DP Lọ
10 PMs 100CP Kg
II Thuốc bảo quản gỗ (Mã hiệu A.31)
1 XMs 100SP Kg
2 LN5 90SP Kg
III Vật tư để nhử Mồi nhử Hộp
IV Một số loại thuốc diệt côn trùng (kiến, gián, muỗi...)
1 Clive 25 EC Lít
2 Opetras 10SC Lít
3 Xzone 10SC Lít
4 Zupan 50EC Lít
5 Fendona 1 osc Lít
6 Permecide 50EC Lít
7 Topfly 10WG Lít
8 Per Green 50EC Lít
9 Fendo Green 100SC Lít
10 Fortina 240 sc Lít
11 Permethrin Plus Lít
12 Spectra 10SC Lít
13 Alphaplus Supa SE Lít
14 Perfam 500EC Lít
15 Cypra 10EC Lít

# IV. ĐỊNH MỨC KHOÁN PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH

# l. Định mức công tác cho một mũi khoan sâu 20-30cm, phi 14-18mm (MH A.41)

TT Nội dung công việc Định mức
1 Chi phí máy Theo thực tế công trình
- Máy khoan Theo thực tế công trình
- Máy bơm thuốc Theo thực tế công trình
- Tiêu thụ điện năng
2 Chi phí vật liệu phụ Theo thực tế công trình
- Mũi khoan Theo thực tế công trình
- Xi măng trắng P400 Theo thực tế công trình
- Thùng khối, thước dây, dây điện, ống cao su, găng tay ... Theo thực tế công trình
3 Nhân công
- Công khoan Theo XDCB
- Công bơm thuốc Theo XDCB
- Bịt lỗ khoan, vệ sinh Theo XDCB
 • Điều kiện áp dụng: (nhân với hệ số K)

Đơn giá trên được nhân với hệ số K trong các trường hợp sau:

- Công trình có bê tông dày ≥ 20 cm hoặc Bê tông cốt thép: K=2,5
- Công trình có nền bê tông dày 10-20 cm: K = 2
- Công trình có nền bê tông 7 -10 cm: K=1,75
- Công trình có nền bê tông dày &lt; 7 cm: K = 1,5
- Công trình có bê tông lót hoặc lát gạch: K = 1,0
- Khoan ở độ sâu 50 - 100 cm: K2=l,7
- Khoan ở độ sâu 100 - 150 cm: K3 = 2

# V. ĐƠN GIÁ PHUN DIỆT TRỪ CHỐNG MUỖI

# 1. Định mức phun diệt côn trùng tính cho diện tích phun 1.000 m2 phun sàn nhà và tường nhà

TT Hạng mục chi phí Đơn vị Định mức
1 Hóa chất sử dụng phun dung dịch EC hoặc SC lít 1,5
2 Xăng chạy máy lít 2
3 Vật liệu phụ % 10
4 Nhân công xử lý (Chuẩn bị mặt bằng, phun thuốc và vệ sinh mặt bằng...) công 10
5 Chi phí máy và khấu hao máy %
6 Chi phí vận chuyển %
7 Chi phí chung % 6

# 3. Định mức tính cho 1.000m2 phun ngoài môi trường:

TT Hạng mục chi phí Đơnvị Định mức
1 Hóa chất sử dụng phun lít 1
2 Xăng chạy máy lít 2
3 Vật liệu phụ 10% %
4 Nhân công xử lý (Chuẩn bị mặt bằng, phun thuốc và vệ sinh mặt bằng...) công 6
5 Chi phí máy và khấu hao máy
6 Chi phí vận chuyến
7 Chi phí chung
 • Điều kiện áp dụng:

Diện tích được nhân với hệ số khi:

- Công trình có n tầng: Kn = n
- Công trình phun cả tường nhà + Sàn nhà: K = 2

(Phun tường với chiều cao từ 1,5 đến 2m)

# PHẦN 2 KỸ THUẬT XỬ LÝ PHÒNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

# I. HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BAO NGOÀI CÔNG TRÌNH:

Hàng rào phòng mối bao ngoài là phần đất sát chân tường phía ngoài công trình được xử lý hoá chất để tạo thành lớp ngăn cách cản trở mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình hoặc từ nền đất theo tường lên phần trên của công trình.

Tùy theo từng công trình, hàng rào phòng mối bao ngoài có thể được thiết lập theo một trong các phương pháp sau:

# I.1. TẠO HÀO PHÒNG MỐI BAO NGOÀI (MH B.10)

Đào hào rộng 40-50cm, sâu 60-80cm sát chân tường phía ngoài. Lấp đất hoặc cát trở lại hào, đồng thời tiến hành xử lý phần đất hoặc cát đó bằng thuốc bột hoặc các loại dung dịch EC, SC tương đương. Hỗn hợp đất thuốc phải được đầm chặt và có lớp bảo vệ ở bề mặt.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ lớp nền.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định vị trí hào theo bản vẽ thiết kế.

 • Đào hào theo kích cỡ thiết kế. Trong khi đào, nếu phát hiện có tổ mối ở vị trí hào hoặc khu vực liền kề phải tiến hành xử lý diệt mối.

 • Lấp hào bằng đất vừa đào lên hoặc bằng cát đen, xử lý đất bằng dung dịch EC, SC hoặc rải thuốc bột. Trong quá trình lấp, nhặt bỏ rễ cây, các mảnh gỗ, gạch đá có kích thước to ra khỏi hào. Nếu có cốt pha kẹt không tháo bỏ được phải phun xử lý bằng thuốc bảo quản.

 • Hoàn trả mặt bằng tại vị trí vừa xử lý, tạo bề mặt để bảo vệ bề mặt tránh mưa nắng.

# 3. Định mức công tác xử lý 1m3 hào phòng mối bao ngoài

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
-Thuốc bột PMS 100 CP Kg 10-12
- Thuốc bột Wopro2 10FG Kg 14-18
- Dung dịch EC hoặc SC Lít 15-18
- Ống cao su áp lực m 0,01
- Thùng pha chế thuốc cái 0,001
- Vật liệu khác: % 20
2 Nhân công
- Công đào, lấp hào Công Theo XDCB (*)
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7) Công 0,2
3 Máy
- Máy phun hoá chất (trường hợp dùng dung dịch EC hoặc SC) Ca 0,04
- Máy dầm Ca 0,3

Ghi chú:

 • (*) Công đào hào bao ngoài thường phải tính là đất cấp III trở lên vì hào bao ngoài thường được thi công ở gần giai đoạn hoàn thiện của công trình, khi đó phần đất tại chân công trình có lẫn rất nhiều vật liệu thải như gạch vỡ, đá, xi măng, vữa trát rơi xuống đông kết lại...
 • Đối với các công trình có tầng hầm, có thể tăng chiều sâu của hào bao ngoài hoặc bổ sung xử lý phần bên dưới hào bằng cách khoan, thuốn sau đó bơm thuốc xuống. Mục đích là nhằm tạo lớp ngăn cách giữa toàn bộ phần âm của tầng hầm với đất tự nhiên xung quanh.

# I.2. TẠO HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BÊN NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN BƠM THUỐC: (MH B.l 1)

Xử lý phần đất sát chân tường phía ngoài bằng cách khoan lỗ tạo hàng rào và bơm thuốc chống mối xuống các lỗ khoan.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình cải tạo và đang sử dụng.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế.
 • Khoan các lỗ khoan nằm dọc theo chân tường, cách nhau khoảng 30 cm, sâu 30-35cm, rộng phi 18-22mm.
 • Bơm thuốc phòng mối xuống các lỗ khoan.
 • Bịt các lỗ khoan bằng xi măng trắng hoặc bằng vật liệu khác tùy theo yêu cầu của từng công trình.

# 3. Định mức công tác xử lý cho 1 lỗ khoan hàng rào

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
- Dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC Lít 2-3
- Vật liệu khác: Theo mục 2 của IV phần A (mã hiệu A.41)
2 Nhân công
3 Máy

# I.3. TẠO HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BÊN NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỐN, BƠM THUỐC: (MH B.12)

Xử lý phần đất sát chân tường phía ngoài bằng cách thuốn lỗ và bơm thuốc chống mối xuống.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ lớp nền. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với các công trình có nền đất là cát hoặc đất xốp.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế.
 • Đào một lớp đất bám sát chân tường bên ngoài với kích thước rộng 50cm, sâu l0cm. Sau đó dùng máy hoặc các dụng cụ thủ công để thuốn các lỗ (1 đến 3 hàng rào) lỗ thuốn có đường kính từ 18-22 mm với độ sâu từ 30 - 50cm. Lỗ thuốn cách nhau 30cm dọc theo chân tường, cách chân tường 20 cm. Vừa thuốn ta vừa bơm dung dịch thuốc phòng mối xuống các lỗ thuốn sao cho thuốc ngấm đều trong phạm vi ít nhất là 50cm.
 • Sau khi xử lý xong lấp đất hoàn trả lại mặt bằng ở vị trí vừa xử lý.

# 3. Định mức tính cho 1 m:

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
- Dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lít 5 - 8
- Vật liệu khác: % 5
2 Nhân công
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7 ) công 0,45
3 Máy
- Máy phun hoá chất ca 0,15
- Máy đầm ca 0,1

# II. HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BÊN TRONG CÔNG TRÌNH:

Hàng rào phòng mối bên trong là phần đất sát chân tường bên trong công trình được xử lý hoá chất để tạo thành lớp ngăn cách cản trở mối xâm nhập từ nền đất theo tường lên phần trên của công trình.

Tùy theo từng công trình, hàng rào phòng mối bên trong có thể được thiết lập theo một trong các phương pháp sau:

# II.1 TẠO HÀO PHÒNG MỐI BÊN TRONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HÀO (MH B.20)

Đào hào rộng 30 - 50cm, sâu 40 - 50 cm sát chân tường phía trong. Lấp đất hoặc cát trở lại hào, đồng thời tiến hành xử lý phần đất hoặc cát đó bằng thuốc bột hoặc các loại dung dịch EC, SC tương đương.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ lớp nền.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định vị trí hào theo bản vẽ thiết kế.
 • Đào hào theo kích cỡ thiết kế. Trong khi đào, nếu phát hiện có tổ mối ở vị trí hào hoặc khu vực liền kề phải tiến hành xử lý diệt mối.
 • Lấp hào bằng đất vừa đào lên hoặc bằng cát đen, xử lý đất bằng dung dịch EC, SC hoặc rải thuốc bột. Trong quá trình lấp, nhặt bỏ rễ cây, các mảnh gỗ, gạch đá có kích thước to ra khởi hào. Nếu có cốp pha kẹt không tháo bỏ được phải phun xử lý bằng thuốc bảo quản.
 • Hoàn trả mặt bằng tại vị trí vừa xử lý, tạo bề mặt để bảo vệ bề mặt tránh mưa nắng.

# 3. Định mức công tác xử lý 1 m3 hào phòng mối bên trong

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
- Thuốc bột PMS 100 CP Kg 10-12
- Thuốc bột Wopro2 10FG Kg 14-18
- Dung dịch EC hoặc SC Lít 15 - 18
- Ống cao su áp lực m 0,01
- Thùng pha chế thuốc cái 0,001
- Vật liệu khác: % 20
2 Nhân công
- Công đào, lấp hào Công Theo XDCB (*)
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7) Công 0,2
3 Máy
- Máy phun hoá chất (trường hợp dùng dung dịch EC hoặc SC) Ca 0,04

# II.2. TẠO HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BÊN TRONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN, BƠM THUỐC: (MH B.21)

Xử lý phần đất sát chân tường bên trong công trình bằng cách khoan lỗ và bơm thuốc chống mối xuống các lỗ khoan.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình cải tạo và đang sử dụng.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế.
 • Khoan các lỗ khoan nằm dọc theo chân tường, cách nhau 30 cm, sâu 20cm, rộng phi 14-18 mm.
 • Bơm thuốc phòng mối xuống các lỗ khoan.
 • Bịt các lỗ khoan bằng xi măng trắng hoặc bằng vật liệu khác tùy theo yêu cầu của từng công trình.

# 3. Định mức công tác xử lý 1 lỗ khoan hàng rào trong

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
- Dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC Lít 1 -2
- Vật liệu khác: Theo mục 2 của IV phần A(mã hiệu A.41)
2 Nhân công
3 Máy

# II.3. TẠO HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BÊN TRONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỐN, BƠM THUỐC: (MH B.22)

Xử lý phần đất sát chân tường phía ngoài bằng cách thuốn lỗ và bơm thuốc chống mối xuống.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ lớp nền. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với các công trình có nền đất là cát hoặc đất xốp. Các công trình có nền đất cứng, đất sét, không áp dụng phương pháp này.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế.
 • Đào một lớp đất bám sát chân tường bên ngoài với kích thước rộng 30cm, sâu 10 cm. Sau đó dùng máy hoặc các dụng cụ thủ công để thuốn các lỗ có đường kính từ l-2cm với độ sâu từ 30 - 40cm. Số lượng lỗ thuốn từ 15 -20 lỗ/m2. Vừa thuốn ta vừa bơm dung dịch thuốc phòng mối xuống các lỗ thuốn.
 • Sau khi xử lý xong lấp đất hoàn trả lại mặt bằng ở vị trí vừa xử lý.

# 3. Định mức tính cho 1 m:

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
- Dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lít 3-4
- Vật liệu khác: % 5
2 Nhân công
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7 ) công 0,15
3 Máy
- Máy phun hoá chất ca 0,06
- Máy đầm ca 0,05

# III. CÔNG TÁC XỬ LÝ MẶT NỀN CÔNG TRÌNH:

# III.l. PHÒNG MỐI NỀN CÔNG TRÌNH XÂY MỚI (MÃ HIỆU B.30)

Nền đất tự nhiên bên trong công trình được xử lý phòng mối bằng thuốc bột hoặc dung dịch.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ lớp nền.

# 2. Nội dung công việc:

San lấp nền công trình bằng hoặc gần bằng cốt thiết kế (Phần việc này do bên xây dựng thực hiện).

Nhặt bỏ các loại tạp chất có chứa Xenlulô như: rễ cây, mảnh gỗ tạp...

# 3. Biện pháp xử lý:

 • Thuốc dạng lỏng: Tạo lớp dung dịch thuốc đều trên mặt nền đất trước khi đổ bê tông.
 • Thuốc dạng bột: Rải lớp thuốc đều trên nền đất trước khi đổ bê tông.
 • Rải (hoặc phun) thuốc phòng mối lên toàn bộ mặt nền.
 • Ở khu vực có mức độ xâm hại của mối cao, trong đất có nhiều tàn dư thực vật, chất thải có Xenlulô (Ví dụ: khu đất trước dây là bãi rác) hoặc được san lấp bằng nguồn đất có nhiều mối (ví dụ: đất đồi), nếu dùng thuốc bột phải tăng cường phun thêm dung dịch EC hoặc SC lên nền công trình trước khi rải lớp thuốc bột với định mức từ 0,5 - 1,5 lít/m2.

# 4. Định mức tính cho 01 m2 xử lý phòng mối nền:

TT Chi phí Đơn vị Định múc
1 Vật liệu:
- Thuốc bột PMS 100 bột Kg 1-2
- Thuốc bột Wopro2 10FG Kg 0,6
- Dung dịch EC hoặc SC Lít 3 - 5
- Vật liệu khác:
+ Thùng khối, hoá chất diệt mối, mồi nhử, hoá chất phun cốt pha kẹt.
+ Nilon (Không bắt buộc)
% 13
2 Nhân công
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7) công 0,13
3 Máy
- Máy phun hoá chất (trường hợp dùng dung dịch EC hoặc SC):
+ Phun dưới 2,5 lít dung dịch EC hoặc SC ca 0,05
+ Phun trên 2,5 lít dung dịch EC hoặc SC ca 0,07
- Máy bơm nước 0,75 kw ca 0,06

# III.2. PHÒNG MỐI NỀN CÔNG TRÌNH CẢI TẠO (MH B.31)

Nền đất tự nhiên bên trong công trình được xử lý phòng mối bằng cách khoan lỗ qua lớp kết cấu nền và bơm dung dịch EC hoặc SC xuống.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình cải tạo không có điều kiện bóc bỏ lớp nền hoặc công trình xây mới nhưng đã đổ bê tông lót.

# 2. Nội dung công việc:

 • Khoan các lỗ khoan theo hình lưới khắp vị trí nền cần xử lý. Các lỗ khoan sâu ≥ 10 cm, cách nhau 30 cm, đường kính 14-18 cm.
 • Bơm dung dịch thuốc phòng mối dạng EC hoặc SC xuống các lỗ khoan.
 • Bịt các lỗ khoan bằng xi măng trắng hoặc bằng vật liệu khác tùy theo yêu cầu của từng công trình.

# 3. Định mức tính cho 01 m2:

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
Dung dịch EC hoặc SC lít 4-5
Vật liệu khác: (*)
2 Nhân công (*)
3 Máy (*)

Ghi chú:(*) Tính theo XDCB

# IV. CÔNG TÁC XỬ LÝ TƯỜNG, PHẦN MÓNG CÔNG TRÌNH (MÃ HIỆU B.40)

Phần tường, móng công trình được phun dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lên bề mặt.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây mới và công trình cải tạo.

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định khu vực cần phun xử lý phòng mối.
 • Chuẩn bị thang hoặc dàn giáo (trong trường hợp phun tường).
 • Phun dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lên bề mặt cho ngấm kỹ.

# 3. Định mức tính cho 1 m2:

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
- Dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lít 1-2
- Vật liệu khác: % 5
2 Nhân công
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7) công 0,1
3 Máy
- Máy phun hoá chất ca 0,05

# V. CÔNG TÁC XỬ LÝ PHÒNG MỐI SÀN CÁC TẦNG: (MH B.50)

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây mới hoặc cải tạo có bóc bỏ lớp gạch lát và đồng thời thuộc một trong các loại công trình sau: Công trình nằm khu vực có mức độ xâm hại của mối cao; Công trình có nhiều kết cấu gỗ lát sàn, ốp tường; Công trình đặc biệt như: Nhà lưu trữ, tàng thư....

# 2. Nội dung công việc:

 • Xác định khu vực cần phun xử lý phòng mối.
 • Vệ sinh sàn trước khi phun thuốc.
 • Phun dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lên bề mặt.

# 3. Định mức tính cho 1 m2:

TT Chi phí Đơn vị Định múc
1 Vật liệu:
- Dung dịch phòng mối dạng EC hoặc SC lít 1-2
- Vật liệu khác: % 5
2 Nhân công
- Công xử lý (Thợ bậc 4/7) công 0,1
3 Máy
- Máy phun hoá chất: ca 0,05

# VI. XỬ LÝ PHÒNG MỐI CÁC KHU VỰC KHÁC TRÊN NỀN CÔNG TRÌNH (MH B.60)

Một số vị trí đặc biệt như các đường ống kỹ thuật, dây cáp đi qua nền công trình, các khe phòng lún, sàn panel cần phải được xử lý tăng cường thuốc vì mối thường lợi dụng các vị trí này để xâm nhập công trình.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho tất cả các trường hợp nếu điều kiện mặt bằng cho phép.

# 2. Nội dung công việc:

 • Tại các vị trí nền có các đường ống, dây cáp đi từ nền lên phần trên của công trình: Tăng cường rải thuốc bột, phun dung dịch EC hoặc SC tại vị trí nền đất có đường ống đi qua.
 • Tại các vị trí hào có các đường ống, dây cáp đi qua: Tăng cường định mức thuốc xử lý hào phòng mối tại vị trí đó.
 • Các khe phòng lún: Rải thuốc bột hoặc phun dung dịch EC hoặc SC dọctheo khe phòng lún.
 • Sàn panel: Phun dung dịch EC hoặc SC vào bên trong khoang rỗng của panel.

# 3. Định mức:

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Định mức cho 1 m2 nền có các đường ống, dây cáp đi lên phía trên (*)
Vật tư:
Thuốc bột kg 2,5
Dung dịch EC hoặc SC lít 5- 10
2 Định mức cho 01 m3 hào có các đường ống, dây cáp đi qua (*)
Vật tư:
Thuốc PMS 100 bột - Thuốc Wopro2 10FG kg 14
Dung dịch EC hoặc SC lít 15
3 Định mức cho lm chiều dài khe phòng lún
Vật tư:
Thuốc PMS 100 bột - Thuốc Wopro210FG kg 7
Dung dịch EC hoặc SC lít 5
4 Xử lý panel cho 1 m chiều dài
Dung dịch EC hoặc SC lít 2

Ghi chú:(*) Đây là định mức thuốc tăng cường thêm ngoài phần thuốc đã tính để xử lý khu vực này.

# VII. XỬ LÝ PHÒNG CHỐNG MỐI VÀ CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO GỖ VÀ LÂM SẢN KHÁC (MÃ HIỆU B.70)

Các loại vật liệu này không chỉ là đối tượng phá hoại của mối mà còn cả các loại côn trùng khác như: các loài mọt, xén tóc..., do đó khi sử dụng đều phải được xử lý bảo quản. Có nhiều phương pháp xử lý tương ứng với chủng loại, yêu cầu và mục đích sử dụng.

# 1. Định mức cho công tác xử lý gỗ tính theo phương án xử lý:

TT
Chi phí
Đơn vị Định mức
1 Phun, quét 1m2 gỗ, mây tre
Vật liệu: Thuốc Cislin hoặc tương đương
- Các loại gỗ lít 0,2 - 0,3
- Kết cấu gỗ đã lắp vào công trình lít 0,4 - 0,5
- Mây, tre, nứa đã chặt hạ lâu ngày lít 0,5
Nhân công: Công thợ bậc 4/7 công (**)
Máy phun hoá chất ca 0,05
2 Ngâm tẩm 1m2 bằng bể ngâm
Dung dịch XM5, LN5 5-8% hoặc dung dịch Cislin lít 300 - 600 (*)
Nhân công, bể ngâm
3 Ngâm tẩm 1m3 bằng thiết bị áp lực chân không
Vật liệu: Dung dịch XM5 hoặc LN5 lít (*)
Nhân công, thiết bị
4 Bảo quản tre nứa tươi (Định mức cho 1 cây)
Vật liệu: Dung dịch XM5 7% lít 3-5
Nhân công: Thợ bậc 4/7 công 0,2
5 Xử lý tẩy mốc, phòng mốc cho 1m2 gỗ
Vật liệu: Dung dịch tẩy 5%
- Tẩy mốc lít 0,3
- Phòng mốc lít 0,5
6 Phòng chống cháy, làm chậm bắt lửa
Dung dịch chống cháy lít 0,4 - 0,5

Ghi chú:

 • (*) Định mức dao động phụ thuộc vào các yếu tố sau:
 • Mức độ thẩm thấu thuốc của từng loại gỗ.

 • Kích thước gỗ: Các tấm gỗ lớn sẽ hấp thụ thuốc ít hơn so với các mảnh gỗ nhỏ nếu tính theo tỉ lệ trên 1m3 gỗ.

 • Khối lượng gỗ cần xử lý ngâm tẩm: Nếu lượng gỗ cần xử lý càng lớn thì lượng thuốc hao phí vô ích càng ít khi tính theo tỉ lệ trên 1 đơn vị m3 gỗ.

 • Định mức dung dịch tính theo mức đã hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

 • (**) Do kích thước gỗ khác nhau sẽ liên quan đến việc thi công xử lý. Vì vậy nhân công, thiết bị và bể ngâm sẽ được tính theo từng công trình cụ thể.
 • Các loại thuốc trên có thể được thay thế bằng các loại thuốc tương đương khác nằm trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.

Cách tính diện tích một số kết cấu gỗ trong công trình:

 • Diện tích xử lý là toàn bộ diện tích bề mặt được phun quét thuốc xử lý.
 • Đối với một số cấu kiện gỗ cửa, diện tích xử lý được nhân với hệ số K như sau:

1/ Cánh cửa panô gỗ: K = 1

2/ Cánh cửa panô gỗ kính: K = 0,5 - 0,7

3/ Cánh cửa kính: K = 0,4

4/ Cánh cửa chớp: K= 1,1

# VIII. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO TRÌ PHÒNG MỐI (MÃ HIỆU B.80)

Hệ thống bảo trì phòng mối là các đường ống nhựa nối liền nhau, nằm trong hào phòng mối, thân ống được khoan lỗ và nối với các đầu chờ bơm thuốc, định kỳ bơm thuốc sẽ có tác dụng như xử lý hào phòng mối mà không gây ảnh hưởng tới việc sử dụng công trình.

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho các công trình xây mới hoặc cải tạo có dỡ bỏ lớp nền, đặc biệt cần thiết cho các công trình như thư viện, kho lưu trữ và trụ sở làm việc.

# 2. Nội dung công việc:

Hệ thống bảo trì được lắp đặt bằng ống nhựa chuyên dụng trong phòng mối. Đường ống bảo trì là hệ thống đường ống chạy trong lòng hào (một hoặc 2 đường song song), cách chân tường 10cm, cách cột lấp cát/ cốt đổ bê tông 5-10cm. Lắp các đường dẫn và đầu bơm nối với đường ống chính, cự ly 8 đến 10 m/1 đầu bơm. Đầu bơm được bịt bằng nút bịt có ren trong, mục đích đảm bảo ngăn vật khác vào ống bảo trì qua đầu bơm gây tắc trong và dễ dàng sử dụng khi bơm thuốc bảo trì. Trên đường ống chính tiến hành khoan các lỗ nhỏ cách nhau 10-20 cm, bịt vật liệu chống tắc phía ngoài đường ống.

# 3. Định mức cho 100m đường ống

TT Chi phí Đơn vị Định mức
1 Vật liệu:
Ống chuyên dựng (Ổng Altis hoặc tương đương) 100m 1
Cút góc cái Theo thực tế công trình
Cút T cái
Đầu nối cái
Nút bịt cái
Vật liệu chống tắc 100m 2
Hao hụt vật tư % 7
2 Nhân công
Gia công, lắp đặt cho từng công đoạn Theo XDCB
3 Máy
Máy thi công cho từng công đoạn Theo XDCB

# PHẦN 3 ĐỊNH MỨC CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH

Ưu điểm:

 • Không gây ô nhiễm môi trường;
 • Có độ bền và khả năng phòng mối kéo dài theo tuổi thọ công trình;
 • Có thể lắp đặt ở mọi điều kiện, mọi vị trí trong công trình;
 • Giá thành hợp lý;
 • Có thể dùng kết hợp với các loại thuốc phòng mối khác.

# I. HÀNG RÀO PHÒNG MỐI MẶT NỀN, TƯỜNG TRONG, TƯỜNG NGOÀI CÔNG TRÌNH BẰNG PHƯONG PHÁP DÙNG LƯỚI THÉP KHÔNG GỈ ĐẶC TERMIMESH.

Định mức cho công tác phòng mối: Mặt nền, khe thi công mặt nền giữa các lần đổ bê tông, khe lún của hai đơn nguyên, điểm tiếp giáp các đợt đổ bê tông của tường, vách bê tông, các lỗi bê tông, mặt tường trong và ngoài công trình...

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc cải tạo. Việc lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của nhà phát minh ra công nghệ Termimesh, tất cả những người lắp đặt phải qua đào tạo chứng nhận của Termimesh, hệ thống lưới thép không gỉ đặc biệt phòng mối Termimesh đã được cấp bằng sáng chế và được bảo hộ độc quyền trên toàn thế giới.

# 2. Nội dung công việc:

Xử lý mặt nền, các khe thi công giữa các đợt đổ bê tông của mặt nền, mặt tường, các điểm tiếp giáp giữa mặt nền và tường.

Xử lý phòng mối không cho mối xâm nhập từ nền đất theo chân móng, chân tường lên phần trên của công trình.

 • Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần lắp đặt lưới thép phòng chống mối trong phạm vi 30 m.
 • Trát, trám một lớp vữa xi măng vào các vị trí bề mặt không được bằng phẳng (lớp trát này để làm phẳng bề mặt nhưng phải tuân thủ điều kiện kỹ thuật của công nghệ Termimesh).
 • Làm phẳng bề mặt tại khu vực được cài đặt lưới thép phòng mối.
 • Vệ sinh sạch sẽ khu vực được làm phẳng.
 • Định vị lưới thép không gỉ đặc biệt Termimesh khu vực cần xử lý. Dùng hỗn hợp dung dịch (Termiparge Liquid) và xi măng đặc biệt (Termipargc Dry) quét đều lên bề mặt lưới thép và bê tông.
 • Lưu ý: Sau khi lớp hỗn hợp dung dịch và xi măng đặc biệt đã gắn kết lưới thép với bề mặt bê tông thì các đơn vị thi công xây lắp cần tiến hành các công việc hoàn thiện khác. Lưới thép không gỉ có thể được thiết kế cài đặt trước khi đổ bê tông sao cho sau khi đổ bê tông một phần hoặc toàn bộ lưới thép sẽ nằm bên trong cấu kiện bê tông.

# 3. Định mức tính cho 1 m2 công tác phòng mối (mã hiệu TM.01)

TT Mã hiệu MSVT Thành phần hao phí Đơn vị Định mức
TM1 Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông, điểm tiếp giáp giữa các đợt đổ bê tông và các vị trí ngăn mối xâm nhập khác m2
I Vật liệu
1 AK.21210 VL1 Trát, trám vữa xi măng M75 dày lcm tạo phẳng bề mặt cần xử lý m3 0,012
2 AK.77312 VL2 Lưới thép phòng mối không gỉ đặc biệt Termimesh m2 1,100
3 AK.94231 VL3 Hỗn hợp dung dịch (Termiparge Liquid) và xi măng đặc biệt (Termiparge Dry) dán lưới thép với bê tông hoặc tường trát vữa Kg 4,725
4 VL4 Vật liệu khác (găng tay, đinh bê tông, đục bê tông, cuốc xẻng...) % 12%
II Nhân công
1 AK.21210 NC1 Nhân công trát vữa tạo phẳng vị trí dán lưới thép công 0,150
2 AK.31250 NC2 Nhân công 4,0/7 (nhân công làm phẳng bề mặt và định vị lưới) công 0,600
3 AK.94231 NC3 Nhân công 3,5/7 (nhân công quét hỗn hợp dung dịch và xi măng đặc biệt dán lưới thép và bê tông) công 0,47
III Máy thi công
1 AK.21210 MI Máy trộn 80L ca 0,003
2 AK.31250 M2 Máy trà làm phẳng bề mặt bê tông, máy mài l,7kw 0,1
M3 Máy khác (máy bắn đinh, máy khoan...) 5%

Ghi chú:

Tất các các mạch ngừng bê tông, lỗi bê tông và các vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình đều được cài đặt lưới thép không gỉ phòng chống mối.

Trong trường hợp giằng móng bằng hoặc thấp hơn mặt nền thì có thể phủ lưới thép lên bề mặt giằng móng hoặc tường tại cốt bằng với cốt lớp vữa lát nền. Trong trường hợp bề mặt tiếp giáp với các công trình bên cạnh thì phải tiến hành cài đặt lưới thép vào tường tiếp giáp để ngăn mối từ khe tiếp giáp tấn công lên công trình.

Công nghệ Termimesh có thể bảo vệ phòng mối tuyệt đối và lâu dài cho các khu vực sàn gỗ được lắp trên nền bê tông.

# II. HÀNG RÀO PHÒNG MỐI CHO CÁC ĐƯÒNG ỐNG KỸ THUẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG LƯỚI THÉP KHÔNG GỈ TERMIMESH

# 1. Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc cải tạo. Việc lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của nhà phát minh ra công nghệ Termimesh, tất cả những người lắp đặt phải qua đào tạo chứng nhận của Termimesh, hệ thống lưới thép không gỉ đặc biệt phòng mối Termimesh đã được cấp bằng sáng chế và dược bảo hộ độc quyền trên toàn thế giới. Vì vậy không có sản phẩm lưới thép thay thế.

# 2. Nội dung công việc:

Xử lý phòng mối không cho mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình hoặc từ đất nền theo đường ống kỹ thuật.

 • Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần lắp đặt lưới thép phòng chống mối trong phạm vi 30m.
 • Xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý.
 • Vệ sinh sạch sẽ khu vực cần xử lý.
 • Dùng lưới thép không gỉ đặc biệt Termimesh của nhà sản xuất theo từng kích thước của các đường ống kỹ thuật để bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình (vị trí ống xuyên qua mặt nền, ống xuyên qua tường từ bên ngoài vào công trình).
 • Dùng các rắc co để khóa chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật.

Lưu ý: Các vị trí tiếp giáp giữa đường ống kỹ thuật với bề mặt bê tông phải dùng hỗn hợp dung dịch và xi măng đặc biệt gắn kết lưới thép với bê tông.

# 3. Định mức cho lm2 công tác phòng mối các kết cấu đặc biệt (Mã hiệu TM.02)

Đơn vị tính : 1 bộ

TT Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị KL Định mức
I TM.02 Vật liệu
Phòng chống mối cho các đường ống kỹ thuật (đường ống cấp thoát nước...) Lưới thép phòng mối không gỉ Termimesh được tạo theo kích thước ống kỹ thuật Bộ 1,000
Vật liệu khác % 1%
II Nhân công
1 BC.13100 Nhân công lắp đặt 3,5/7 (vận dụng mã BC.13100 chương III định mức lắp đặt 24 - 1777-BXD) công 0.134

Ghi chú:

 • Mã hiệu TM.02 là lắp đặt chụp lưới thép không gỉ Termimesh phòng mối đường kính ống D&lt;100mm tại vị trí cần xử lý sự xâm nhập của mối.

 • Đối với các đường ống kỹ thuật có kích cỡ khác lớn hơn thì đơn giá tính theo tỷ lệ với ống có đường kính D=100mm.

 • Đối với các đường ống kỹ thuật đặc biệt như: cáp điện, cáp quang, cáp viễn thông... ngầm trong đất cũng được phòng chống mối bằng cách bọc lưới thép bao quanh. Khi đó định mức nhân công cho 1 m dài lấy bằng định mức vật liệu khác và nhân công lắp 01 rắc co cộng lưới thép theo đường kính tương ứng.

Các tài liệu xem cùng:

# PHẦN 4 XỬ LÝ PHÒNG CHỐNG MỐI VÀ CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO CÂY XANH

# I. DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÂY XANH CÓ MỐI HẠI

 1. Điều tra phát hiện mối tại hiện trường phải xác định mối hại cây là nhóm mối nào: Mối gỗ khô, gỗ ẩm hay mối đất.

1.1 Mối thợ khi bị kích động tiết chất sữa trắng ở lỗ thóp trước trán đó là nhóm mối gỗ khô, gỗ ẩm phá hại công trình xây dựng và xây xanh. Để diệt nhóm mối này bằng phương pháp diệt lây nhiễm mồi nhử là gỗ thông, chất hấp dẫn sau đó dùng thuốc diệt là thuốc PPMC-90 định mức tính theo Mã hiệu A.10.

1.2 Mối thợ khi bị kích động không tiết chất sữa trắng ở lỗ thóp trước trán đó là nhóm mối đất, phá hại công trình xây dựng và cây xanh, để diệt được nhóm mối này bằng phương pháp khoan, đào rãnh hoặc thuốn rồi bơm thuốc.

 1. Phương pháp phòng chống mối đang gây hại cây xanh : sau khi điều tra khảo sát phát hiện có mối, tùy theo tình hình thực tế có thể dùng 1 trong 3 phương pháp sau:

2.1 Đào một rãnh xung quanh gốc cây rộng 40cm, sâu 40-50 cm, cách gốc cây 50cm-150cm (cây nhỏ thì đào gần gốc hơn, cây to thì đào xa gốc hơn). Sau đó phun ép dung dịch, Map Boxer 30EC Mapsendan 48EC, Lenfos 50EC, Angenda 25EC xuống rãnh đào (định mức tính theo mã hiệu B.20).

2.2 Dùng khoan có đường kính mũi khoan 18-22mm khoan sâu xuống đất &gt; 25 cm, mũi khoan cách gốc cây 50-150 cm (cây nhỏ thì đào gần gốc hơn, cây to thì đào xa gốc hơn). Sau đó phun ép thuốc dung dịch trừ mối xuống rồi lấp các lỗ khoan và hoàn trả lại mặt bằng (định mức tính theo mã hiệu B.11).

2.3 Dùng thuốn có đường kính mũi 22-25mm, thuốn sâu xuống đất 30-50 cm, cách gốc cây 50-150cm. Sau đó phun thuốc dung dịch trừ mối xuống rồi lấp các lỗ thuốn và hoàn trả lại mặt bằng (định mức tính theo mã hiệu B.12).

# II. PHÒNG MỐI TRƯỚC KHI TRỒNG CÂY XANH

 1. Điều tra khảo sát mối để có phương pháp phòng mối cho cây sẽ trồng, đồng thời thống kê các loại cây sẽ trồng để biết khả năng kháng thuốc bảo vệ thực vật của cây và khả năng để kháng mối đối với loại cây cụ thể.

 2. Tiến hành phòng mối trước khi trồng áp dụng theo phương pháp đào rãnh hoặc thuốn (áp dụng định mức B20 và B.12).

 3. Thuốc dùng phòng mối như mục 3, phần I.

# III. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

# 1. Thời gian tiến hành:

Nên làm vào ngày mát trời, nhiệt độ vào khoảng 25 - 28°c, không nên làm vào ngày trời nắng dễ làm cây héo lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Không nên diệt mối cây vào ngày mưa làm loãng thuốc.

# 2. Kiểm tra đánh giá kết quả

Sau khi xử lý diệt mối 2-3 ngày thì kiểm tra nếu cây không héo và không có mối đắp đường múi lên gốc cây thì xem như có kết quả ban đầu.

Sau 10 ngày kiểm tra lại mà không thấy cây héo và không có mối xây dựng đường múi thì coi như có kết quả và sau đó cứ 1 tháng kiểm tra 1 lần để phát hiện hiện tượng sinh trưởng của cây và mối phá hại.

Sau khi xử lý diệt mối 2-3 ngày mà cây bị héo thì phải tưới bổ sung nước sạch vào rãnh đào xung quanh gốc cây và các lỗ khoan với lượng nước vừa phải khoảng 5-6 lít nước sạch/cây (vì phản ứng của mỗi loại cây trồng với thuốc bảo vệ thực vật khác nhau).

Trong trường hợp sau 10 ngày kiểm tra mà thân cây vẫn còn xanh và thấy đường múi vẫn có mối sống thì phải tiếp tục xử lý thuốc dung dịch EC đó kể trôn vào xung quanh cây trồng.

# IV. ĐỊNH MỨC TẠM TÍNH CHO 1 CÂY CÓ ĐƯỜNG KÍNH NGANG NGỰC TỪ 20-50CM

Stt Chi phí Đơn vị tính cho 01 cây Định mức
1 Dung dịch EC Lít 8-10
2 Nhân công
Thợ bậc 4/7 Công 0,3
3 Máy phun hóa chất Ca 0,05

--- HẾT---

Ghi chú: Tra cứu online bằng máy tính hoặc điện thoại từ bất kỳ đâu:

Bước 1. Truy cập https://dutoan.gxd.vn (opens new window)

Bước 2. Chọn mục Định mức

Bước 3. Cuộn đến mục Định mức phòng chống mối

Last Updated: 3/31/2024, 10:27:19 AM