CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM GXD
Duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số Quản lý dự án, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý công trường, Giám sát thi công xây dựng.
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

DÙNG LÀ THÍCH, KÍCH LÀ SƯỚNG !
ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT,
THIẾT BỊ VÔ TUYẾN SITE CẤP 3
Ban hành kèm theo Quyết định số 1472/QĐ-HĐTV
ngày 31/08/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
File Pdf Quyết định số 1472/QĐ-HĐTV ngày 31/08/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 👈

Các Kỹ sư GXD đã số hóa dữ liệu Quyết định số 1472/QĐ-HĐTV nói trên đưa vào phần mềm Dự toán GXD phục vụ anh/em lập dự toán các công trình. Chỉ việc chạy phần mềm Dự toán GXD, vào lệnh Chọn cơ sở dữ liệu, chọn tải xuống Định mức số 1472/QĐ-HĐTV ở mục định mức chuyên ngành là chạy dự toán được. Hi vọng là điều này góp phần vào thúc đẩy nhanh sự phát triển các công trình của Mobifone.

Khi dữ liệu định mức được số hóa vào phần mềm dự toán, thúc đẩy lập dự toán nhanh hơn, góp phần thực thi quyết định của HĐTV nhanh hơn, các dự án xây dựng triển khai nhanh, góp phần phát triển doanh nghiệp.

Ghi chú: Nếu bạn có file Word, xin gửi chia sẻ giúp chúng tôi tới địa chỉ phanmem@giaxaydung.com nhé. Xin trân trọng cảm ơn.

Last Updated: 9/21/2021, 8:00:09 PM