CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM GXD
Duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số Quản lý dự án, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý công trường, Giám sát thi công xây dựng.
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

DÙNG LÀ THÍCH, KÍCH LÀ SƯỚNG !
ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020
của Bộ Thông tin truyền thông ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tiến điện
File Pdf Thông tư số 46/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin truyền thông ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tiến điện 👈

Ghi chú: Nếu bạn có file Word, xin gửi chia sẻ giúp chúng tôi tới địa chỉ phanmem@giaxaydung.com nhé. Xin trân trọng cảm ơn.

Last Updated: 9/21/2021, 8:00:09 PM